I Liberec má svoje Čapí hnízdo. Postaral se o to Syner

V souvislosti s aktuálním děním okolo dotační kauzy premiéra Andreje Babiše, kdy státní zástupce minulý týden zastavil Babišovo stíhání, znovu otevíráme náš článek z loňského roku, který ukazuje, že podobné problémy i způsoby s nakládáním s dotacemi neměl a nemá jenom Andrej Babiš. V Liberci se naprosto obdobný příběh týká společnosti S group holding/Syner, která je známá svými kontakty do místní politiky.

Předseda vlády ČR  a zároveň šéf hnutí ANO Andrej Babiš prožíval v minulých měsících a letech horké chvilky. Média ho pranýřovala a pranýřují kvůli oddechovému komplexu a farmě Čapí hnízdo, které bylo vystavěno ve Středních Čechách a bylo spolufinancováno fondy Evropské unie. Na náměstí demonstrovaly desítky tisíc lidí, kteří měli jasno, že premiér je vinen. 

Firma Farma Čapí hnízdo, která dotaci získala, patřila do Babišova potravinářského impéria. Posléze se z něj vydělila do anonymního vlastnictví, aby získala  dotaci 50 milionů korun, aby se pak do holdingu Agrofert vrátila. Právě proto policie i bruselské kontrolní orgány (Evropský úřad proti podvodům -OLAF) premiéra podezřívaly, že došlo k spáchání několika trestných činů včetně dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU. Minulý týden ale státní zástupce v Praze stíhání osob, včetně Babiše, zastavil s tím, že společnost Farma Čapí hnízdo splnila podmínky malého a středního podniku a na podporu z unijních peněz měla nárok.

O tom byla celá pointa celé kauzy kolem Čapího hnízda a Andreje Babiše. tedy zda jde o podvod, když obří holding ze sebe dělá "malou až střední firmu". Na podobné praktiky je ovšem samotná severočeská metropole pod Ještědem zvyklá. Ukazuje to i případ zdejší (často nechvalně) známého holdingu S group holding/Syner. Jako první na celý případ upozornil náš web.

Jsme malí, slabí, dotací bychom rádi

Realizaci víceúčelové sportovní dráhy v Liberci kolem Sportovního parku poblíže zdejší hokejové arény za téměř 12 milionů korun z drtivé většiny, více než 90 procent, zaplatily fondy EU. Jde o městský areál, který spravuje na základě koncesní smlouvy z roku 2009, kdy vládla ve městě ODS, společnost S-Group Sport Facility management.

Podle pravidel pro přidělování dotací ale o evropské peníze mohly o dotaci žádat pouze malé a střední společnosti. V Liberci o ni zažádala společnost S-Group Sport Facility Management. Ta je přitom součástí holdingu S-Group (Syner), jenž patří mezi největší stavební a developerské firmy v zemi. Přesto dotaci získala.

Stezku, kterou realizovala S-Group Sport Facility Management,  stavěla v roce 2009 společnost Syner patřící do stejného holdingu S group. Kilometr a tři sta metrů dlouhá a tři metry široká dráha stála podle kritiků neuvěřitelných 11,7 milionů korun. Dotace z regionálního operačního programu činila 10,5 milionů.

Po čertech drahá sportovní a kritizovaná dráha

Otazníky jsou ale nejen nad způsobem získání dotace, kdy se jako „malá až střední firma“ tvářila součást největšího místního holdingu s miliardovými obraty, ale i nad provedením. Běžná cena kilometru stezky pro kola a bruslení je při třímetrové šířce mezi třemi a pěti miliony korun, jak porovnal odborným vyjádřením náklady před dvěma lety Jiří Shejbal ze společnosti Trancounsult, která podobné dráhy projektuje.

Zájemci o in-line brusle, kterým měla hlavně sloužit, přitom dráhu využívají minimálně. Je podle nich totiž nepovedená. Podle webu inlajn.cz je zde pro běžné uživatele  moc prudký sjezd, který je zakončen nebezpečným kovovým zábradlím a užívání pro inlajnery/neprofesionály je vyloženě rizikové.

OLAF, audit i Generální finanční ředitelství požadují vrácení dotace

Spor se táhne již dlouhé roky. Pravděpodobně úmyslné pochybení potvrdil  v roce 2012 audit, který ohledně dotací z ROP Severovýchod, nechalo vypracovat ministerstvo financí. „Auditem bylo zjištěno, že příjemce S Group Sport facility management, s.r.o. nebyl v době podání žádosti o poskytnutí dotace malým a středním podnikem, čímž nesplnil kritérium oprávněnosti žadatele pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu dle pravidel pro Regionální operační program NUTS II Severovýchod. V této souvislosti nebyl způsobilým příjemcem pro tuto oblast podpory.“, uvedl tehdejší mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

V roce 2014 potvrdil i Evropský úřad proti podvodům (OLAF), který uvedl, že je u projektu evidována nesrovnalost s možným finančním dopadem na rozpočet EU ve výši 353 547 EUR. Evropská komise v souvislosti s tímto závěrem požádala Českou republiku o ujištění, že výdaje, související s tímto projektem, nebyly zahrnuty do žádosti o platbu, předložené Evropské komisi, ani certifikovány.

Na jaře roku 2015 byl Finančním úřadem v Královehradeckém kraji, kde ROP Severovýchod sídlí nařízen odvod za porušení platební kázně, ale  v lednu 2016 se Generální finanční ředitelství rozhodlo, že ještě prodlouží dobu na odvolání  z důvodu složitosti případu, a to do konce června 2016.

Věc se dostala až k soudu v Hradci Králové. Ten sice rozhodl o zrušení platebního výměru, který dal Finanční úřad, ale podle aktuálního vyjádření zástupců ROP Severovýchod stále hrozí, že Liberec bude vracet dotace. „Na základě kasační stížnosti podané Generálním finančním ředitelstvím, se tímto případem bude ještě zabývat Nejvyšší správní soud,“ uvedli pro náš web loni před Vánoci zástupci ROP Severovýchod.

Přidat komentář (6 Komentářů)
sv.Máří Magdalény-Martin Půta

Zástupci Regionální rady ROP Severovýchod tvrdí, že zatýkání ze strany protikorupční policie na její liberecké pobočce z minulého týdne dotace pro celý region neohrozí.  Díky obezřetnému postupu úřadu i rady ROP SV nebyly údajně na tento projekt vyplaceny žádné peníze. Před měsícem ale právě rada odsouhlasila proplacení dvaceti milionů na projekt Centrum podpory geotermálního využití energie (kostel sv. Máří Magdalény), kvůli kterému policie zasahovala. V rozporu s rok starým usnesením a na doporučení hejtmana Martina Půty.


Vše je v pořádku?

Podle zástupců ROP Severovýchod je projekt od počátku veden jako rizikový. „Tyto skutečnosti vedly Úřad Regionální rady k tomu, aby požadoval úpravu finančního plánu projektu a stanovil, že k proplacení dotace dojde až po skončení realizace celého projektu a po celkové rozšířené kontrole projektu,“ říká ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Stejnou argumentaci používá i předseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN). „Projekt byl schválen do IPRM ještě před mým zvolením do funkce předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.  Projekt byl podle mých informací od počátku považován za rizikový, proto tam proběhlo několik kontrol. Důležité je, že nebyly dosud vyplaceny žádné dotační peníze,“ řekl hejtman.

Dokumenty hovoří jinak

Tato tvrzení ale ostře kontrastují s rozhodnutím Regionální rady Severovýchod z března letošního roku, které bylo učiněno necelý měsíc před zásahem policie v pobočce ROP v Liberci. Regionální rada Severovýchod se 3. března 2014 rozhodla  změnit styl financování projektu a umožnit příjemci dotace předložit žádost o průběžné financování až ve výši dvacet milionů korun. Na návrh a doporučení právě Martina Půty.

Toto měsíc staré rozhodnutí z března 2014 je přitom  v přímém protikladu s usnesením Regionální rady Severovýchod z května 2013, kde se jasně uvádí, že projekt Centrum podpory geotermálního využití energie je rizikový, celá dotace bude uvolněna až po jeho skončení a žadatel se zavázal doložit, že má na realizaci celého projektu dostatek financí z hlediska cash flow. Zároveň měl žadatel předložit seznam všech subdodavatelů hlavního dodavatele stavby včetně popisu subzakázky, fakturované částky a doložení její úhrady, a to minimálně jeden měsíc před datem proplacení dotace. Viz zápis z jednání rady z března 2013 (přijato následně v květnu 2013)., na straně 25/26 ZDE

Předseda Regionální rady Severovýchod Martin Půta ale už necelý rok poté (před měsícem) uvedl, že „vzhledem k tomu, že většina prací již byla realizována, je vhodné změnu financování tohoto projektu schválit.“  Návrh Martina Půty jako jediná nepodpořila Zuzana Kocumová (Změna pro Liberecký kraj), která uvedla, že „vzhledem k problémovosti projektu a vzhledem k tomu, že příjemce s podmínkami již dříve souhlasil, zdrží se hlasování o tomto usnesení.“  Viz zápis z jednání rady z března 2014, na straně 25/26 ZDE

Společnost GEPO před rokem souhlasila

Další člen rady, Jan Korytář (Změna pro Liberecký kraj) na hlasování chyběl, kvůli zdravotní indispozici. Podle svých slov byl výsledkem jednání zaskočen. „Nerozumím tomu, co vedlo Martina Půtu k tomu, že podpořil  tuto změnu podmínek čerpání dotace. Osobně jsem ho před rokem o rizicích tohoto projektu informoval, stejně jako jsem již dříve na možné problémy upozornil i liberecké zastupitele.  GEPO se navíc zavázalo dopředu, že souhlasí s platbou až po převzetí celého projektu, takže důvod pro uvolnění 20 milionů v tuto chvíli žádný nebyl. Sám jsem před rokem zpřísněné podmínky pro GEPO navrhoval a ostatní souhlasili. Věřím,  že hejtman dokáže dnes svůj postup věrohodně vysvětlit, " dodal Jan Korytář.

Hejtman Martin Půta na dnešní tiskové konferenci uvedl, že regionu reálně hrozí, že nestihne vyčerpat všechny dotace a proto se musí volit „úzkou pěšinku“ mezi snahou o maximální kontrolu projektů a snahou druhou, aby se do regionu dostala co největší částka z evropských projektů. S jeho slovy souhlasil i ředitel Úřadu ROP Severovýchod Zdeněk Vašák.

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;