Klub Azyl volá o pomoc – petice zastupitelům města

Legendárnímu libereckému klubu Azyl hrozí, že se zde nebudu moci konat kulturní akce, které za deset let jeho fungování navštívily tisíce lidí. Vše záleží na schválení změny územního plánu, která by narovnala desítky let chybné zařazení budovy, v níž se klub nachází.

Kvůli podpoře Azylu vznikla i petice. Její signatáři se obracejí na zastupitele města, aby schválili změnu územního plánu, která vyjme budovu Azylu z ploch školství, kam byla před desítkami let zařazena. Již v minulosti se na zastupitelstvu uvedlo, že se tak vlastně stalo omylem.

Přesto není politická vůle tuto změnu územního plánu odhlasovat, protože proti sousedství Azylu opakovaně brojí někdejší náměstkyně primátora Dagmar Helšusová, která zde bydlí se svým partnerem, kterým je zase bývalý problematický úředník Pozemkového fondu Michal Frydrych. Ten z úřadu musel odejít po sérii skandálů i poté, co prodal své rodině obrovské pozemky, které ho dodnes živí. Před dvěma lety se jim díky svým politickým konexím podařilo připravit klub o zahrádku, když předstírali založení spolku, který usiloval o pozemek na , kterém zahrádka byla.

„Magistrát města Liberec opakovaně nedoporučil pořízení změny Územního plánu města Liberec evidované pod č. 101/3 týkající se lokality u ulice Široká, pozemky p. č. 1719, 1720, 1724 v k. ú. Liberec. Budova, ve které se Pivní bar Azyl nachází, je v platném Územním plánu města Liberec zařazena chybně do ploch pro školství, přestože tomuto účelu nikdy nesloužila a není evidován ani žádný záměr jí pro tento účel využít. Tento stav znemožňuje kolaudaci stavby pro účely organizace hudebních a společenských akcí, které byly v klubu Azyl dlouhá léta organizovány, aniž by v této části města způsobovaly jakékoliv problémy.“, uvádí se v textu petice.

Azyl slaví letos v létě deset let své existence a nestal se jen průkopníkem propagace malých českých nebo i zahraničních pivovarů. Za tuto dobu v něm vznikly stovky kulturních akcí, vernisáží, workshopů, vystoupily zde hudební kapely snad ze všech kontinentů, proběhly zde přednášky o historii, současných společenských otázkách, lidských právech, otázce ochrany zvířat i planety, promítání dokumentů, akce pro děti a v neposlední řadě se jedná o zázemí iniciativy Food not bombs, která zdarma a zcela na své náklady pravidelně každý týden vaří jídlo pro lidi bez domova a jinak jim různě pomáhá.

Dobré jméno Azylu, jakožto jednoho z libereckých kulturních center, dávno přesáhlo hranice regionu, ale úředníci stále odmítají uznat jeho celoměstský význam. „Výklad úředníků magistrátu, že požadovaná změna územního plánu neřeší pro město významný záměr, považujeme za chybný. V průběhu posledních let byly v tomto klubu zorganizovány stovky koncertů, společenských akcí, promítání, diskuzí, benefičních akcí, vč. vyhlášených pivních festivalů s účastí stovek lidí.“, říkají organizátoři petice, mezi nimiž je například pracovník Národního památkového ústavu Vladimír Brabec nebo předseda libereckých Zelených a zastupitel Jindřich Felcman.

Petici za změnu územního plánu, která by znovu umožnila Azylu pořádat kulturní akce, můžete podepsat do 24.6. 2019 přímo v samotném klubu Azyl, na konci Široké ulice v Liberci.

Přidat komentář (22 Komentářů)
sv.Máří Magdalény-Martin Půta

Zástupci Regionální rady ROP Severovýchod tvrdí, že zatýkání ze strany protikorupční policie na její liberecké pobočce z minulého týdne dotace pro celý region neohrozí.  Díky obezřetnému postupu úřadu i rady ROP SV nebyly údajně na tento projekt vyplaceny žádné peníze. Před měsícem ale právě rada odsouhlasila proplacení dvaceti milionů na projekt Centrum podpory geotermálního využití energie (kostel sv. Máří Magdalény), kvůli kterému policie zasahovala. V rozporu s rok starým usnesením a na doporučení hejtmana Martina Půty.


Vše je v pořádku?

Podle zástupců ROP Severovýchod je projekt od počátku veden jako rizikový. „Tyto skutečnosti vedly Úřad Regionální rady k tomu, aby požadoval úpravu finančního plánu projektu a stanovil, že k proplacení dotace dojde až po skončení realizace celého projektu a po celkové rozšířené kontrole projektu,“ říká ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Stejnou argumentaci používá i předseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN). „Projekt byl schválen do IPRM ještě před mým zvolením do funkce předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.  Projekt byl podle mých informací od počátku považován za rizikový, proto tam proběhlo několik kontrol. Důležité je, že nebyly dosud vyplaceny žádné dotační peníze,“ řekl hejtman.

Dokumenty hovoří jinak

Tato tvrzení ale ostře kontrastují s rozhodnutím Regionální rady Severovýchod z března letošního roku, které bylo učiněno necelý měsíc před zásahem policie v pobočce ROP v Liberci. Regionální rada Severovýchod se 3. března 2014 rozhodla  změnit styl financování projektu a umožnit příjemci dotace předložit žádost o průběžné financování až ve výši dvacet milionů korun. Na návrh a doporučení právě Martina Půty.

Toto měsíc staré rozhodnutí z března 2014 je přitom  v přímém protikladu s usnesením Regionální rady Severovýchod z května 2013, kde se jasně uvádí, že projekt Centrum podpory geotermálního využití energie je rizikový, celá dotace bude uvolněna až po jeho skončení a žadatel se zavázal doložit, že má na realizaci celého projektu dostatek financí z hlediska cash flow. Zároveň měl žadatel předložit seznam všech subdodavatelů hlavního dodavatele stavby včetně popisu subzakázky, fakturované částky a doložení její úhrady, a to minimálně jeden měsíc před datem proplacení dotace. Viz zápis z jednání rady z března 2013 (přijato následně v květnu 2013)., na straně 25/26 ZDE

Předseda Regionální rady Severovýchod Martin Půta ale už necelý rok poté (před měsícem) uvedl, že „vzhledem k tomu, že většina prací již byla realizována, je vhodné změnu financování tohoto projektu schválit.“  Návrh Martina Půty jako jediná nepodpořila Zuzana Kocumová (Změna pro Liberecký kraj), která uvedla, že „vzhledem k problémovosti projektu a vzhledem k tomu, že příjemce s podmínkami již dříve souhlasil, zdrží se hlasování o tomto usnesení.“  Viz zápis z jednání rady z března 2014, na straně 25/26 ZDE

Společnost GEPO před rokem souhlasila

Další člen rady, Jan Korytář (Změna pro Liberecký kraj) na hlasování chyběl, kvůli zdravotní indispozici. Podle svých slov byl výsledkem jednání zaskočen. „Nerozumím tomu, co vedlo Martina Půtu k tomu, že podpořil  tuto změnu podmínek čerpání dotace. Osobně jsem ho před rokem o rizicích tohoto projektu informoval, stejně jako jsem již dříve na možné problémy upozornil i liberecké zastupitele.  GEPO se navíc zavázalo dopředu, že souhlasí s platbou až po převzetí celého projektu, takže důvod pro uvolnění 20 milionů v tuto chvíli žádný nebyl. Sám jsem před rokem zpřísněné podmínky pro GEPO navrhoval a ostatní souhlasili. Věřím,  že hejtman dokáže dnes svůj postup věrohodně vysvětlit, " dodal Jan Korytář.

Hejtman Martin Půta na dnešní tiskové konferenci uvedl, že regionu reálně hrozí, že nestihne vyčerpat všechny dotace a proto se musí volit „úzkou pěšinku“ mezi snahou o maximální kontrolu projektů a snahou druhou, aby se do regionu dostala co největší částka z evropských projektů. S jeho slovy souhlasil i ředitel Úřadu ROP Severovýchod Zdeněk Vašák.

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;