Vedení města chce snížit CO2. Tak se podle toho chovejte, vzkazuje opozice

Rada města chce zřídit svůj nový poradní orgán. Komisi pro klima, která má radnici pomáhat mírnit dopady klimatických změn. Pěkné, ale zatím se vedení města chová přesně opačně, zní od opozice.

Současná koalice v Liberci navazuje na kroky svých předchůdců, kteří se již v před několika za Liberec zavázali, že v Liberci se do roku 2030 sníží emise oxidu uhličitého (CO2) minimálně o 40 procent. Řekl to minulý týden liberecký primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

„Komise se bude zabývat implementací akčního plánu na ochranu klimatu a úspory energií, který máme už rok schválený,“ uvedl Zámečník s tím, že některé kroky dnes již město činí. Jako příklad  uvedl veřejnou dopravu, kde je 30% liberecké MHD obsluhováno ekologicky – tramvajovým provozem.

Komise má mít jedenáct členů a o jejím složení má rozhodnout nejbližší zasedání libereckého zastupitelstva. Mezi jejími členy mají být i občanští aktivisté, například ze sdružení Rodiče za klima Liberec, které na sebe upozornilo v květnu a v červnu, kdy jejich zástupci vystoupili před libereckými politiky na zastupitelstvu.

Opozice vytvoření komise vítá, ale zároveň  je trochu skeptická. Upozorňuje na konkrétní kroky, které současné vedení města činí a které podle ní naopak vedou ke zvyšování obsahu CO2 v ovzduší města. Jako příklad uvádí politiku výstavby parkovišť v centru města, které v Liberci ještě více zhustí automobilovou dopravu.

„Ustanovení komise je samozřejmě krok dobrým směrem, ale my budeme sledovat, jestli nepůjde jen o proklamace a prázdná slova. Snižovat CO2 ve městě je v pořádku, ale nechápu, proč pak vedení města svádí do centra automobilovou dopravu, kterou posiluje výstavbou parkovišť, „ uvedl opoziční zastupitel za Změnu pro Liberec a předseda Zelených Jindřich Felcman.

Primátor Zámečník pak myslí na snižování CO2 i při stavbě parkovišť. Při  jejich výstavbě budou před asfaltem dostávat přednost zatravňovací dlaždice. „Aby voda nestékala po povrchu do kanalizace, ale vsakovala se,“ dodal pro ČTK primátor.

Přidat komentář (4 Komentáře)
Liberec-Sokolovské náměstí

V pondělí dne 3.2. 2014 se konala v liberecké knihovně, z podnětu magistrátu, beseda s občany a zainteresovanými odborníky o právě probíhající rekonstrukci Sokolovského náměstí. Schůzka to byla z několika důvodů překvapivá a také důležitá. Překvapivá proto, že Magistrát Města Liberce do té doby neustále tvrdil, že žádná rekonstrukce na Sokolovském náměstí neprobíhá. Důležitá proto, že se obyvatelé dozvěděli řadu informací, které vykreslují tuto aktivitu města Liberce a mohou si o ní konečně udělat správnou představu.

O setkání byl z řad obyvatelstva dost velký a upřímný zájem. Překvapení začalo, když moderátor besedy oznámil, že v úvodu budou představeny studentské práce s návrhy Sokolovského náměstí, práce, které nemají nic společného s právě probíhající rekonstrukcí. Tato prezentace, spolu s vyčerpávající informací o archeologickém výzkumu v Kostelní ulici, trvala neuvěřitelné 2,5 hodiny. Trvala dokonce tak dlouho, že mluvčí MML Zuzana Minstrová, měla už  v té době o výsledku besedy napsaný článek i s nadpisem Obyvatelé si přejí více zeleně, aniž by se do té doby jakákoli diskuse  s obyvateli vůbec konala.

Tak například jsme se dozvěděli, že archeologický výzkum, který trval po celé tři letní měsíce, objevil na bývalém hřbitově kostry lidí. Toto zjištění stálo 2,1 mil korun. V době nedostatku financí, je to částka vysoká a je s podivem, že se archeologický výzkum nezrealizuje někdy v budoucnu, kdy město bude v lepší finanční situaci.Vzhledem k tomu, že v letních měsících, bez jakéhokoli časového omezení, probíhal archeologický výzkum, závěrečná část rekonstrukce se posunula do pozdních podzimních měsíců. To je také důvod, proč je v současnosti předmětem reklamací velmi špatná úroveň dlažebních prací.

Další velmi důležitá informace se přítomným dostala od samotné primátorky města Liberce paní Rosenbergové. Jediné požadavky od města k rekonstrukci druhého nejvýznamnějšího náměstí v Liberci zadané architektovi byly tyto: A/ vyřešit dopravu s parkováním a B/ odpadové hospodářství v této lokalitě. Tedy žádná kultivace prostoru náměstí, žádné navrácení jeho funkčnosti, jen doprava a popelnice.

Přítomný zahradní architekt Ivan Marek zmínil, že dostali za úkol, do jednoho projektu doplnit zeleň, a tak navrhli 4 varianty projektu s různým počtem stromů a druhy zeleně. Protože jsou často zmiňováni památkáři, že něco povolí či nepovolí, bylo důležité vyjádření přítomného památkáře Mgr. Freiwilliga Uvedl, že památkáři nejsou tvůrci návrhu, pouze se vyjadřují k návrhu, který je jim předložen. S tím nelze než souhlasit.

Pak konečně po třech hodinách došlo na diskusi a dostali se ke slovu obyvatelé s dotazy a námitkami. Naprostá většina dotazů a výtek směřovala k pozvolna realizovanému projektu Sokolovského náměstí. Proč bude chodník na pěší zóně po rekonstrukci užší, než je dnes? Proč parkování rezidentů bude hned vedle chodníku, klidová zóna vedle rušné silnice a ne naopak? Proč se objevily stromy, lampy a lavičky v jedné řadě v nejužší části, kde je nejvíce prachu a exhalací z provozu a ne v prostoru mezi kostelem a farou, kde je ticho klid a dostatek prostoru? Proč stromy mají jít jednou řadou od kostela až na konec náměstí, a tím opticky rušit prostor námětí, a pocitově tak vytvářet pouze průjezdnou komunikaci?

Jedna z nejčastějších výtek občanů byla, že se náměstí vylidňuje, že se tam nedá podnikat a že kvůli velkému parkovišti tam není umožněn plnohodnotný městský život. Padly také návrhy, aby se umožnil návrat tržnice na Sokolovské náměstí. Právě provoz tržnice je to, co by vrátilo Sokolovskému náměstí  městský kolorit a život.

Společným jmenovatelem celé diskuse ze strany obyvatel bylo přesvědčení, že si nepřejí tuto rekonstrukci, která neprošla architektonickou soutěží, není dostatečně prodiskutovaná, ani připravená. Občané požadují řádnou veřejnou architektonickou soutěž. Přítomná primátorka Rosenbergová velmi upřímně vyzývala, „Pojďme diskutovat, něco pro to udělejme, proto jsme tady“. Ve vzduchu visel poslední krok a ze všech zúčastněných ho mohla učinit jedině primátorka, zastavit tuto variantu rekonstrukce a z důvodů nutnosti nechat stavební firmy vyměnit inženýrské sítě a pouze zadláždit plochu. Současně pracovat nad tématem Sokolovské náměstí – architektonická soutěž, diskuse s obyvateli atd. Primátorka se ovšem v tomto duchu nevyjádřila.

Diskuse v knihovně po 3,5 hodinách skončila a přítomným zbyl pocit zklamání a podvedení, že toto vše je jen zástěrka, předstírání, že někdo s obyvateli komunikuje a bere je na vědomí. Protože v březnu se bude pokračovat v nezměněné podobě v realizaci tohoto špatného a veřejností odmítaného projektu.

Občanské sdružení Zbytek požaduje, aby primátorka města Liberce Mgr. Martina Rosenbergová z titulu své funkce zastavila realizaci rekonstrukce Sokolovského náměstí podle předloženého návrhu. Požaduje, aby se dále pokračovalo jen nutnou výměnou inženýrských sítí s následným prostým zadlážděním. Na případnou rekonstrukci Sokolovského náměstí sdružení požaduje vypsání řádné architektonické soutěže, a to se všemi kulturními náležitostmi: veřejně prodiskutovaným zadáním, veřejným vystavením všech soutěžních návrhů a následnou veřejnou, nestranně moderovanou debatou za účasti soutěžících a zástupců radnice. Návrh vybraný radnicí k realizaci musí rovněž projít veřejnou diskusí.

                                                                                                                            Za občanské sdružení Zbytek
                                                                                                                            Hůlka Rudolf

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;